Institutet för mediestudier, Norra Benickebrinken 2, 111 31 Stockholm, 08-656 78 30, info@mediestudier.se
Mediestudiers logotyp

Där bor journalisterna

Växjö kommun

Det går 1,4 journalister på tusen invånare i Växjö.

Det gör kommunen till den 22:a journalisttätaste kommunen i Sverige (av 290).

Stapeldiagram som visar kommunerna journalisttäthet. Växjö kommer på plats 22. 1,4 Växjö: 1,4
I hela riket går det 1,4 journalister på tusen invånare, men de flesta kommuner är inte i närheten av den siffran.

Det bor 118 journalister i Växjö kommun. Om journalisterna var fördelade som svenskarna skulle den siffran ha varit 117. Här är alltså journalisterna ganska ”normalt” representerade.

100 % Villaområden Lägenhetsområden Blandade områden

22 procent av journalisterna i Växjö bor i utpräglade villaområden.

16 procent av journalisterna i Växjö bor i områden med huvudsakligen flerbostadshus. Övriga bor i mer blandade områden.

[dölj]

Kartan visar inte journalisterna exakta adress. Prickarna är i stället slumpvist utplacerade i de femsiffriga postnummerområden där det bor journalister. Eftersom postnummerområdena inte följer kommungränserna, kan enstaka journalister ha blivit placerade på fel sida om en kommungräns. Kartdata: Open Streetmap. Kartdesign av J++, baserad på Toner från Stamen.

Växjö är den journalisttätaste kommunen i Kronobergs län, följd av Tingsryd (0,9) och Älmhult (0,9 journalister per tusen invånare).

Motsvarande värde för grannkommunerna: Lessebo 0,5 · Uppvidinge 0,0 · Vetlanda 0,2 · Tingsryd 0,9 · Alvesta 0,2 · Sävsjö 0,5.

Motsvarande värde för några andra större städer i Götaland: Karlskrona 1,7 · Kalmar 1,6 · Norrköping 1,2 · Uddevalla 1,0 · Varberg 0,5.

Studien utgår från en lista över i vilka postnummerområden som Svenska Journalistförbundets yrkesverksamma medlemmar är bosatta. Det är den bästa praktiskt möjliga definitionen av gruppen journalister som är tillgänglig.
Se även metodbeskrivningen.