Institutet för mediestudier, Norra Benickebrinken 2, 111 31 Stockholm, 08-656 78 30, info@mediestudier.se
Mediestudiers logotyp

Där bor journalisterna

Älmhults kommun

Det går 0,9 journalister på tusen invånare i Älmhult.

Det gör kommunen till den 70:e journalisttätaste kommunen i Sverige (av 290).

Stapeldiagram som visar kommunerna journalisttäthet. Älmhult kommer på plats 70. 1,4 Älmhult: 0,9
I hela riket går det 1,4 journalister på tusen invånare, men de flesta kommuner är inte i närheten av den siffran.

Det bor 14 journalister i Älmhults kommun. Om journalisterna var fördelade som svenskarna skulle den siffran ha varit 21. Här är alltså journalisterna underrepresenterade.

100 % Villaområden Lägenhetsområden Blandade områden

85 procent av journalisterna i Älmhult bor i utpräglade villaområden.

En av journalisterna i Älmhult bor i ett område med huvudsakligen flerbostadshus. Övriga bor i mer blandade områden.

[dölj]

Kartan visar inte journalisterna exakta adress. Prickarna är i stället slumpvist utplacerade i de femsiffriga postnummerområden där det bor journalister. Eftersom postnummerområdena inte följer kommungränserna, kan enstaka journalister ha blivit placerade på fel sida om en kommungräns. Kartdata: Open Streetmap. Kartdesign av J++, baserad på Toner från Stamen.

Den journalisttätaste kommunen i Kronobergs län är Växjö med 1,4 journalister per tusen invånare. Älmhult kommer på 3:e plats, av 8.

Motsvarande värde för grannkommunerna: Hässleholm 0,8 · Olofström 0,0 · Osby 0,2 · Tingsryd 0,9 · Alvesta 0,2 · Ljungby 0,5 · Markaryd 0,0.

Motsvarande värde för några andra kommuner i tätbefolkad region i Götaland: Eksjö 1,1 · Simrishamn 1,1 · Lidköping 0,7 · Mjölby 0,4 · Landskrona 0,3.

Studien utgår från en lista över i vilka postnummerområden som Svenska Journalistförbundets yrkesverksamma medlemmar är bosatta. Det är den bästa praktiskt möjliga definitionen av gruppen journalister som är tillgänglig.
Se även metodbeskrivningen.