Institutet för mediestudier, Norra Benickebrinken 2, 111 31 Stockholm, 08-656 78 30, info@mediestudier.se
Mediestudiers logotyp

Där bor journalisterna

Alvesta kommun

Det går 0,2 journalister på tusen invånare i Alvesta.

Det gör kommunen till den 251:a journalisttätaste kommunen i Sverige (av 290).

Stapeldiagram som visar kommunerna journalisttäthet. Alvesta kommer på plats 251. 1,4 Alvesta: 0,2
I hela riket går det 1,4 journalister på tusen invånare, men de flesta kommuner är inte i närheten av den siffran.

Det bor 4 journalister i Alvesta kommun. Om journalisterna var fördelade som svenskarna skulle den siffran ha varit 26. Här är alltså journalisterna underrepresenterade.

3 av journalisterna i Alvesta bor i utpräglade villaområden, och övriga i mer blandade områden.

Den journalisttätaste kommunen i Kronobergs län är Växjö med 1,4 journalister per tusen invånare. Alvesta kommer på 6:e plats, av 8.

Motsvarande värde för grannkommunerna: Tingsryd 0,9 · Växjö 1,4 · Ljungby 0,5 · Älmhult 0,9 · Sävsjö 0,5 · Värnamo 0,6.

Motsvarande värde för några andra pendlingskommuner i Götaland: Trelleborg 0,7 · Ängelholm 0,7 · Tjörn 0,6 · Mullsjö 0,4 · Munkedal 0,4.

Studien utgår från en lista över i vilka postnummerområden som Svenska Journalistförbundets yrkesverksamma medlemmar är bosatta. Det är den bästa praktiskt möjliga definitionen av gruppen journalister som är tillgänglig.
Se även metodbeskrivningen.