Institutet för mediestudier, Norra Benickebrinken 2, 111 31 Stockholm, 08-656 78 30, info@mediestudier.se
Mediestudiers logotyp

Där bor journalisterna

Tingsryds kommun

Det går 0,9 journalister på tusen invånare i Tingsryd.

Det gör kommunen till den 65:e journalisttätaste kommunen i Sverige (av 290).

Stapeldiagram som visar kommunerna journalisttäthet. Tingsryd kommer på plats 65. 1,4 Tingsryd: 0,9
I hela riket går det 1,4 journalister på tusen invånare, men de flesta kommuner är inte i närheten av den siffran.

Det bor 11 journalister i Tingsryds kommun. Om journalisterna var fördelade som svenskarna skulle den siffran ha varit 17. Här är alltså journalisterna underrepresenterade.

100 % Villaområden Lägenhetsområden Blandade områden

27 procent av journalisterna i Tingsryd bor i utpräglade villaområden, och övriga i mer blandade områden.

[dölj]

Kartan visar inte journalisterna exakta adress. Prickarna är i stället slumpvist utplacerade i de femsiffriga postnummerområden där det bor journalister. Eftersom postnummerområdena inte följer kommungränserna, kan enstaka journalister ha blivit placerade på fel sida om en kommungräns. Kartdata: Open Streetmap. Kartdesign av J++, baserad på Toner från Stamen.

Den journalisttätaste kommunen i Kronobergs län är Växjö med 1,4 journalister per tusen invånare. Tingsryd kommer på 2:a plats, av 8.

Motsvarande värde för grannkommunerna: Olofström 0,0 · Karlshamn 0,6 · Ronneby 0,6 · Emmaboda 0,2 · Lessebo 0,5 · Växjö 1,4 · Alvesta 0,2 · Älmhult 0,9.

Motsvarande värde för några andra varuproducerande kommuner i Götaland: Götene 0,6 · Ljungby 0,5 · Örkelljunga 0,2 · Perstorp 0,1 · Töreboda 0,1.

Studien utgår från en lista över i vilka postnummerområden som Svenska Journalistförbundets yrkesverksamma medlemmar är bosatta. Det är den bästa praktiskt möjliga definitionen av gruppen journalister som är tillgänglig.
Se även metodbeskrivningen.