Institutet för mediestudier, Norra Benickebrinken 2, 111 31 Stockholm, 08-656 78 30, info@mediestudier.se
Mediestudiers logotyp

Där bor journalisterna

Lessebo kommun

Det går 0,5 journalister på tusen invånare i Lessebo.

Det gör kommunen till den 169:e journalisttätaste kommunen i Sverige (av 290).

Stapeldiagram som visar kommunerna journalisttäthet. Lessebo kommer på plats 169. 1,4 Lessebo: 0,5
I hela riket går det 1,4 journalister på tusen invånare, men de flesta kommuner är inte i närheten av den siffran.

Det bor 4 journalister i Lessebo kommun. Om journalisterna var fördelade som svenskarna skulle den siffran ha varit 11. Här är alltså journalisterna underrepresenterade.

2 av journalisterna i Lessebo bor i utpräglade villaområden, och övriga i mer blandade områden.

Den journalisttätaste kommunen i Kronobergs län är Växjö med 1,4 journalister per tusen invånare. Lessebo kommer på 4:e plats, av 8.

Motsvarande värde för grannkommunerna: Emmaboda 0,2 · Uppvidinge 0,0 · Tingsryd 0,9 · Växjö 1,4 · Nybro 0,6.

Motsvarande värde för några andra pendlingskommuner i Götaland: Trelleborg 0,7 · Ängelholm 0,7 · Vadstena 0,5 · Boxholm 0,4 · Vårgårda 0,3.

Studien utgår från en lista över i vilka postnummerområden som Svenska Journalistförbundets yrkesverksamma medlemmar är bosatta. Det är den bästa praktiskt möjliga definitionen av gruppen journalister som är tillgänglig.
Se även metodbeskrivningen.