Institutet för mediestudier, Norra Benickebrinken 2, 111 31 Stockholm, 08-656 78 30, info@mediestudier.se
Mediestudiers logotyp

Där bor journalisterna

Tranås kommun

Det går 0,3 journalister på tusen invånare i Tranås.

Det gör kommunen till den 233:e journalisttätaste kommunen i Sverige (av 290).

Stapeldiagram som visar kommunerna journalisttäthet. Tranås kommer på plats 233. 1,4 Tranås: 0,3
I hela riket går det 1,4 journalister på tusen invånare, men de flesta kommuner är inte i närheten av den siffran.

Det bor 5 journalister i Tranås kommun. Om journalisterna var fördelade som svenskarna skulle den siffran ha varit 25. Här är alltså journalisterna underrepresenterade.

1 av journalisterna i Tranås bor i utpräglade villaområden, och övriga i mer blandade områden.

[dölj]

Kartan visar inte journalisterna exakta adress. Prickarna är i stället slumpvist utplacerade i de femsiffriga postnummerområden där det bor journalister. Eftersom postnummerområdena inte följer kommungränserna, kan enstaka journalister ha blivit placerade på fel sida om en kommungräns. Kartdata: Open Streetmap. Kartdesign av J++, baserad på Toner från Stamen.

Den journalisttätaste kommunen i Jönköpings län är Eksjö med 1,1 journalister per tusen invånare. Tranås kommer på 9:e plats, av 13.

Motsvarande värde för grannkommunerna: Boxholm 0,4 · Ydre 0,8 · Ödeshög 0,2 · Aneby 0,5 · Jönköping 1,0.

Motsvarande värde för några andra varuproducerande kommuner i Götaland: Tingsryd 0,9 · Tidaholm 0,6 · Värnamo 0,6 · Herrljunga 0,5 · Ljungby 0,5.

Studien utgår från en lista över i vilka postnummerområden som Svenska Journalistförbundets yrkesverksamma medlemmar är bosatta. Det är den bästa praktiskt möjliga definitionen av gruppen journalister som är tillgänglig.
Se även metodbeskrivningen.