Institutet för mediestudier, Norra Benickebrinken 2, 111 31 Stockholm, 08-656 78 30, info@mediestudier.se
Mediestudiers logotyp

Där bor journalisterna

Eksjö kommun

Det går 1,1 journalister på tusen invånare i Eksjö.

Det gör kommunen till den 41:a journalisttätaste kommunen i Sverige (av 290).

Stapeldiagram som visar kommunerna journalisttäthet. Eksjö kommer på plats 41. 1,4 Eksjö: 1,1
I hela riket går det 1,4 journalister på tusen invånare, men de flesta kommuner är inte i närheten av den siffran.

Det bor 19 journalister i Eksjö kommun. Om journalisterna var fördelade som svenskarna skulle den siffran ha varit 22. Här är alltså journalisterna ganska ”normalt” representerade.

100 % Villaområden Lägenhetsområden Blandade områden

63 procent av journalisterna i Eksjö bor i utpräglade villaområden.

En av journalisterna i Eksjö bor i ett område med huvudsakligen flerbostadshus. Övriga bor i mer blandade områden.

[dölj]

Kartan visar inte journalisterna exakta adress. Prickarna är i stället slumpvist utplacerade i de femsiffriga postnummerområden där det bor journalister. Eftersom postnummerområdena inte följer kommungränserna, kan enstaka journalister ha blivit placerade på fel sida om en kommungräns. Kartdata: Open Streetmap. Kartdesign av J++, baserad på Toner från Stamen.

Eksjö är den journalisttätaste kommunen i Jönköpings län, följd av Jönköping (1,0) och Värnamo (0,6 journalister per tusen invånare).

Motsvarande värde för grannkommunerna: Vetlanda 0,2 · Hultsfred 0,6 · Vimmerby 1,2 · Ydre 0,8 · Aneby 0,5 · Nässjö 0,4.

Motsvarande värde för några andra kommuner i tätbefolkad region i Götaland: Ystad 1,2 · Lidköping 0,7 · Ronneby 0,6 · Ulricehamn 0,6 · Karlsborg 0,4.

Studien utgår från en lista över i vilka postnummerområden som Svenska Journalistförbundets yrkesverksamma medlemmar är bosatta. Det är den bästa praktiskt möjliga definitionen av gruppen journalister som är tillgänglig.
Se även metodbeskrivningen.