Institutet för mediestudier, Norra Benickebrinken 2, 111 31 Stockholm, 08-656 78 30, info@mediestudier.se
Mediestudiers logotyp

Där bor journalisterna

Sävsjö kommun

Det går 0,5 journalister på tusen invånare i Sävsjö.

Det gör kommunen till den 182:a journalisttätaste kommunen i Sverige (av 290).

Stapeldiagram som visar kommunerna journalisttäthet. Sävsjö kommer på plats 182. 1,4 Sävsjö: 0,5
I hela riket går det 1,4 journalister på tusen invånare, men de flesta kommuner är inte i närheten av den siffran.

Det bor 5 journalister i Sävsjö kommun. Om journalisterna var fördelade som svenskarna skulle den siffran ha varit 14. Här är alltså journalisterna underrepresenterade.

2 av journalisterna i Sävsjö bor i utpräglade villaområden, och övriga i mer blandade områden.

[dölj]

Kartan visar inte journalisterna exakta adress. Prickarna är i stället slumpvist utplacerade i de femsiffriga postnummerområden där det bor journalister. Eftersom postnummerområdena inte följer kommungränserna, kan enstaka journalister ha blivit placerade på fel sida om en kommungräns. Kartdata: Open Streetmap. Kartdesign av J++, baserad på Toner från Stamen.

Den journalisttätaste kommunen i Jönköpings län är Eksjö med 1,1 journalister per tusen invånare. Sävsjö kommer på 6:e plats, av 13.

Motsvarande värde för grannkommunerna: Vetlanda 0,2 · Växjö 1,4 · Alvesta 0,2 · Nässjö 0,4 · Vaggeryd 0,5 · Värnamo 0,6.

Motsvarande värde för några andra varuproducerande kommuner i Götaland: Vara 1,2 · Götene 0,6 · Hultsfred 0,6 · Nybro 0,6 · Hylte 0,4.

Studien utgår från en lista över i vilka postnummerområden som Svenska Journalistförbundets yrkesverksamma medlemmar är bosatta. Det är den bästa praktiskt möjliga definitionen av gruppen journalister som är tillgänglig.
Se även metodbeskrivningen.