Institutet för mediestudier, Norra Benickebrinken 2, 111 31 Stockholm, 08-656 78 30, info@mediestudier.se
Mediestudiers logotyp

Där bor journalisterna

Värnamo kommun

Det går 0,6 journalister på tusen invånare i Värnamo.

Det gör kommunen till den 141:a journalisttätaste kommunen i Sverige (av 290).

Stapeldiagram som visar kommunerna journalisttäthet. Värnamo kommer på plats 141. 1,4 Värnamo: 0,6
I hela riket går det 1,4 journalister på tusen invånare, men de flesta kommuner är inte i närheten av den siffran.

Det bor 19 journalister i Värnamo kommun. Om journalisterna var fördelade som svenskarna skulle den siffran ha varit 45. Här är alltså journalisterna underrepresenterade.

100 % Villaområden Lägenhetsområden Blandade områden

42 procent av journalisterna i Värnamo bor i utpräglade villaområden.

26 procent av journalisterna i Värnamo bor i områden med huvudsakligen flerbostadshus. Övriga bor i mer blandade områden.

[dölj]

Kartan visar inte journalisterna exakta adress. Prickarna är i stället slumpvist utplacerade i de femsiffriga postnummerområden där det bor journalister. Eftersom postnummerområdena inte följer kommungränserna, kan enstaka journalister ha blivit placerade på fel sida om en kommungräns. Kartdata: Open Streetmap. Kartdesign av J++, baserad på Toner från Stamen.

Den journalisttätaste kommunen i Jönköpings län är Eksjö med 1,1 journalister per tusen invånare. Värnamo kommer på 3:e plats, av 13.

Motsvarande värde för grannkommunerna: Alvesta 0,2 · Ljungby 0,5 · Sävsjö 0,5 · Vaggeryd 0,5 · Gnosjö 0,0 · Gislaved 0,2.

Motsvarande värde för några andra varuproducerande kommuner i Götaland: Götene 0,6 · Tranås 0,3 · Perstorp 0,1 · Uppvidinge 0,0 · Markaryd 0,0.

Studien utgår från en lista över i vilka postnummerområden som Svenska Journalistförbundets yrkesverksamma medlemmar är bosatta. Det är den bästa praktiskt möjliga definitionen av gruppen journalister som är tillgänglig.
Se även metodbeskrivningen.