Institutet för mediestudier, Norra Benickebrinken 2, 111 31 Stockholm, 08-656 78 30, info@mediestudier.se
Mediestudiers logotyp

Där bor journalisterna

Nässjö kommun

Det går 0,4 journalister på tusen invånare i Nässjö.

Det gör kommunen till den 188:e journalisttätaste kommunen i Sverige (av 290).

Stapeldiagram som visar kommunerna journalisttäthet. Nässjö kommer på plats 188. 1,4 Nässjö: 0,4
I hela riket går det 1,4 journalister på tusen invånare, men de flesta kommuner är inte i närheten av den siffran.

Det bor 13 journalister i Nässjö kommun. Om journalisterna var fördelade som svenskarna skulle den siffran ha varit 41. Här är alltså journalisterna underrepresenterade.

100 % Villaområden Lägenhetsområden Blandade områden

23 procent av journalisterna i Nässjö bor i utpräglade villaområden.

15 procent av journalisterna i Nässjö bor i områden med huvudsakligen flerbostadshus. Övriga bor i mer blandade områden.

[dölj]

Kartan visar inte journalisterna exakta adress. Prickarna är i stället slumpvist utplacerade i de femsiffriga postnummerområden där det bor journalister. Eftersom postnummerområdena inte följer kommungränserna, kan enstaka journalister ha blivit placerade på fel sida om en kommungräns. Kartdata: Open Streetmap. Kartdesign av J++, baserad på Toner från Stamen.

Den journalisttätaste kommunen i Jönköpings län är Eksjö med 1,1 journalister per tusen invånare. Nässjö kommer på 7:e plats, av 13.

Motsvarande värde för grannkommunerna: Eksjö 1,1 · Vetlanda 0,2 · Aneby 0,5 · Sävsjö 0,5 · Vaggeryd 0,5 · Jönköping 1,0.

Motsvarande värde för några andra kommuner i tätbefolkad region i Götaland: Mariestad 0,9 · Falköping 0,8 · Karlshamn 0,6 · Mjölby 0,4 · Mark 0,2.

Studien utgår från en lista över i vilka postnummerområden som Svenska Journalistförbundets yrkesverksamma medlemmar är bosatta. Det är den bästa praktiskt möjliga definitionen av gruppen journalister som är tillgänglig.
Se även metodbeskrivningen.