Institutet för mediestudier, Norra Benickebrinken 2, 111 31 Stockholm, 08-656 78 30, info@mediestudier.se
Mediestudiers logotyp

Där bor journalisterna

Jönköpings kommun

Det går 1,0 journalister på tusen invånare i Jönköping.

Det gör kommunen till den 55:e journalisttätaste kommunen i Sverige (av 290).

Stapeldiagram som visar kommunerna journalisttäthet. Jönköping kommer på plats 55. 1,4 Jönköping: 1,0
I hela riket går det 1,4 journalister på tusen invånare, men de flesta kommuner är inte i närheten av den siffran.

Det bor 131 journalister i Jönköpings kommun. Om journalisterna var fördelade som svenskarna skulle den siffran ha varit 179. Här är alltså journalisterna underrepresenterade.

100 % Villaområden Lägenhetsområden Blandade områden

35 procent av journalisterna i Jönköping bor i utpräglade villaområden.

29 procent av journalisterna i Jönköping bor i områden med huvudsakligen flerbostadshus. Övriga bor i mer blandade områden.

[dölj]

Kartan visar inte journalisterna exakta adress. Prickarna är i stället slumpvist utplacerade i de femsiffriga postnummerområden där det bor journalister. Eftersom postnummerområdena inte följer kommungränserna, kan enstaka journalister ha blivit placerade på fel sida om en kommungräns. Kartdata: Open Streetmap. Kartdesign av J++, baserad på Toner från Stamen.

Den journalisttätaste kommunen i Jönköpings län är Eksjö med 1,1 journalister per tusen invånare. Jönköping kommer på 2:a plats, av 13.

Motsvarande värde för grannkommunerna: Tranås 0,3 · Ödeshög 0,2 · Aneby 0,5 · Ulricehamn 0,6 · Tranemo 0,3 · Nässjö 0,4 · Vaggeryd 0,5 · Gislaved 0,2 · Mullsjö 0,4 · Habo 0,3.

Motsvarande värde för några andra större städer i Götaland: Kalmar 1,6 · Växjö 1,4 · Norrköping 1,2 · Helsingborg 1,1 · Kristianstad 0,7.

Studien utgår från en lista över i vilka postnummerområden som Svenska Journalistförbundets yrkesverksamma medlemmar är bosatta. Det är den bästa praktiskt möjliga definitionen av gruppen journalister som är tillgänglig.
Se även metodbeskrivningen.