Institutet för mediestudier, Norra Benickebrinken 2, 111 31 Stockholm, 08-656 78 30, info@mediestudier.se
Mediestudiers logotyp

Där bor journalisterna

Vaggeryds kommun

Det går 0,5 journalister på tusen invånare i Vaggeryd.

Det gör kommunen till den 160:e journalisttätaste kommunen i Sverige (av 290).

Stapeldiagram som visar kommunerna journalisttäthet. Vaggeryd kommer på plats 160. 1,4 Vaggeryd: 0,5
I hela riket går det 1,4 journalister på tusen invånare, men de flesta kommuner är inte i närheten av den siffran.

Det bor 7 journalister i Vaggeryds kommun. Om journalisterna var fördelade som svenskarna skulle den siffran ha varit 18. Här är alltså journalisterna underrepresenterade.

4 av journalisterna i Vaggeryd bor i utpräglade villaområden, och övriga i mer blandade områden.

[dölj]

Kartan visar inte journalisterna exakta adress. Prickarna är i stället slumpvist utplacerade i de femsiffriga postnummerområden där det bor journalister. Eftersom postnummerområdena inte följer kommungränserna, kan enstaka journalister ha blivit placerade på fel sida om en kommungräns. Kartdata: Open Streetmap. Kartdesign av J++, baserad på Toner från Stamen.

Den journalisttätaste kommunen i Jönköpings län är Eksjö med 1,1 journalister per tusen invånare. Vaggeryd kommer på 4:e plats, av 13.

Motsvarande värde för grannkommunerna: Nässjö 0,4 · Sävsjö 0,5 · Värnamo 0,6 · Gnosjö 0,0 · Gislaved 0,2 · Jönköping 1,0.

Motsvarande värde för några andra varuproducerande kommuner i Götaland: Nybro 0,6 · Vetlanda 0,2 · Emmaboda 0,2 · Örkelljunga 0,2 · Gullspång 0,0.

Studien utgår från en lista över i vilka postnummerområden som Svenska Journalistförbundets yrkesverksamma medlemmar är bosatta. Det är den bästa praktiskt möjliga definitionen av gruppen journalister som är tillgänglig.
Se även metodbeskrivningen.