Institutet för mediestudier, Norra Benickebrinken 2, 111 31 Stockholm, 08-656 78 30, info@mediestudier.se
Mediestudiers logotyp

Där bor journalisterna

Gislaveds kommun

Det går 0,2 journalister på tusen invånare i Gislaved.

Det gör kommunen till den 237:e journalisttätaste kommunen i Sverige (av 290).

Stapeldiagram som visar kommunerna journalisttäthet. Gislaved kommer på plats 237. 1,4 Gislaved: 0,2
I hela riket går det 1,4 journalister på tusen invånare, men de flesta kommuner är inte i närheten av den siffran.

Det bor 7 journalister i Gislaveds kommun. Om journalisterna var fördelade som svenskarna skulle den siffran ha varit 39. Här är alltså journalisterna underrepresenterade.

2 av journalisterna i Gislaved bor i utpräglade villaområden, och övriga i mer blandade områden.

[dölj]

Kartan visar inte journalisterna exakta adress. Prickarna är i stället slumpvist utplacerade i de femsiffriga postnummerområden där det bor journalister. Eftersom postnummerområdena inte följer kommungränserna, kan enstaka journalister ha blivit placerade på fel sida om en kommungräns. Kartdata: Open Streetmap. Kartdesign av J++, baserad på Toner från Stamen.

Den journalisttätaste kommunen i Jönköpings län är Eksjö med 1,1 journalister per tusen invånare. Gislaved kommer på 11:e plats, av 13.

Motsvarande värde för grannkommunerna: Svenljunga 0,0 · Falkenberg 0,8 · Hylte 0,4 · Ljungby 0,5 · Tranemo 0,3 · Vaggeryd 0,5 · Värnamo 0,6 · Gnosjö 0,0 · Jönköping 1,0.

Motsvarande värde för några andra varuproducerande kommuner i Götaland: Tingsryd 0,9 · Tidaholm 0,6 · Hultsfred 0,6 · Emmaboda 0,2 · Uppvidinge 0,0.

Studien utgår från en lista över i vilka postnummerområden som Svenska Journalistförbundets yrkesverksamma medlemmar är bosatta. Det är den bästa praktiskt möjliga definitionen av gruppen journalister som är tillgänglig.
Se även metodbeskrivningen.