Institutet för mediestudier, Norra Benickebrinken 2, 111 31 Stockholm, 08-656 78 30, info@mediestudier.se
Mediestudiers logotyp

Där bor journalisterna

Habo kommun

Det går 0,3 journalister på tusen invånare i Habo.

Det gör kommunen till den 235:e journalisttätaste kommunen i Sverige (av 290).

Stapeldiagram som visar kommunerna journalisttäthet. Habo kommer på plats 235. 1,4 Habo: 0,3
I hela riket går det 1,4 journalister på tusen invånare, men de flesta kommuner är inte i närheten av den siffran.

Det bor 3 journalister i Habo kommun. Om journalisterna var fördelade som svenskarna skulle den siffran ha varit 14. Här är alltså journalisterna underrepresenterade.

Alla journalister i Habo bor i utpräglade villaområden.

Den journalisttätaste kommunen i Jönköpings län är Eksjö med 1,1 journalister per tusen invånare. Habo kommer på 10:e plats, av 13.

Motsvarande värde för grannkommunerna: Hjo 0,6 · Tidaholm 0,6 · Mullsjö 0,4 · Jönköping 1,0.

Motsvarande värde för några andra förortskommuner till större städer i Götaland: Hörby 0,6 · Kävlinge 0,6 · Mörbylånga 0,5 · Sjöbo 0,3 · Åstorp 0,1.

Studien utgår från en lista över i vilka postnummerområden som Svenska Journalistförbundets yrkesverksamma medlemmar är bosatta. Det är den bästa praktiskt möjliga definitionen av gruppen journalister som är tillgänglig.
Se även metodbeskrivningen.