Institutet för mediestudier, Norra Benickebrinken 2, 111 31 Stockholm, 08-656 78 30, info@mediestudier.se
Mediestudiers logotyp

Där bor journalisterna

Mullsjö kommun

Det går 0,4 journalister på tusen invånare i Mullsjö.

Det gör kommunen till den 191:a journalisttätaste kommunen i Sverige (av 290).

Stapeldiagram som visar kommunerna journalisttäthet. Mullsjö kommer på plats 191. 1,4 Mullsjö: 0,4
I hela riket går det 1,4 journalister på tusen invånare, men de flesta kommuner är inte i närheten av den siffran.

Det bor 3 journalister i Mullsjö kommun. Om journalisterna var fördelade som svenskarna skulle den siffran ha varit 9. Här är alltså journalisterna underrepresenterade.

Alla journalister i Mullsjö bor i utpräglade villaområden.

Den journalisttätaste kommunen i Jönköpings län är Eksjö med 1,1 journalister per tusen invånare. Mullsjö kommer på 8:e plats, av 13.

Motsvarande värde för grannkommunerna: Ulricehamn 0,6 · Falköping 0,8 · Tidaholm 0,6 · Habo 0,3 · Jönköping 1,0.

Motsvarande värde för några andra pendlingskommuner i Götaland: Ängelholm 0,7 · Vadstena 0,5 · Orust 0,5 · Osby 0,2 · Bromölla 0,2.

Studien utgår från en lista över i vilka postnummerområden som Svenska Journalistförbundets yrkesverksamma medlemmar är bosatta. Det är den bästa praktiskt möjliga definitionen av gruppen journalister som är tillgänglig.
Se även metodbeskrivningen.