Institutet för mediestudier, Norra Benickebrinken 2, 111 31 Stockholm, 08-656 78 30, info@mediestudier.se
Mediestudiers logotyp

Där bor journalisterna

Aneby kommun

Det går 0,5 journalister på tusen invånare i Aneby.

Det gör kommunen till den 177:e journalisttätaste kommunen i Sverige (av 290).

Stapeldiagram som visar kommunerna journalisttäthet. Aneby kommer på plats 177. 1,4 Aneby: 0,5
I hela riket går det 1,4 journalister på tusen invånare, men de flesta kommuner är inte i närheten av den siffran.

Det bor 3 journalister i Aneby kommun. Om journalisterna var fördelade som svenskarna skulle den siffran ha varit 9. Här är alltså journalisterna underrepresenterade.

Alla journalister i Aneby bor i utpräglade villaområden.

Den journalisttätaste kommunen i Jönköpings län är Eksjö med 1,1 journalister per tusen invånare. Aneby kommer på 5:e plats, av 13.

Motsvarande värde för grannkommunerna: Eksjö 1,1 · Ydre 0,8 · Tranås 0,3 · Nässjö 0,4 · Jönköping 1,0.

Motsvarande värde för några andra pendlingskommuner i Götaland: Alingsås 0,9 · Ängelholm 0,7 · Vadstena 0,5 · Munkedal 0,4 · Alvesta 0,2.

Studien utgår från en lista över i vilka postnummerområden som Svenska Journalistförbundets yrkesverksamma medlemmar är bosatta. Det är den bästa praktiskt möjliga definitionen av gruppen journalister som är tillgänglig.
Se även metodbeskrivningen.