Institutet för mediestudier, Norra Benickebrinken 2, 111 31 Stockholm, 08-656 78 30, info@mediestudier.se
Mediestudiers logotyp

Där bor journalisterna

Mjölby kommun

Det går 0,4 journalister på tusen invånare i Mjölby.

Det gör kommunen till den 195:e journalisttätaste kommunen i Sverige (av 290).

Stapeldiagram som visar kommunerna journalisttäthet. Mjölby kommer på plats 195. 1,4 Mjölby: 0,4
I hela riket går det 1,4 journalister på tusen invånare, men de flesta kommuner är inte i närheten av den siffran.

Det bor 11 journalister i Mjölby kommun. Om journalisterna var fördelade som svenskarna skulle den siffran ha varit 36. Här är alltså journalisterna underrepresenterade.

100 % Villaområden Lägenhetsområden Blandade områden

54 procent av journalisterna i Mjölby bor i utpräglade villaområden.

En av journalisterna i Mjölby bor i ett område med huvudsakligen flerbostadshus. Övriga bor i mer blandade områden.

[dölj]

Kartan visar inte journalisterna exakta adress. Prickarna är i stället slumpvist utplacerade i de femsiffriga postnummerområden där det bor journalister. Eftersom postnummerområdena inte följer kommungränserna, kan enstaka journalister ha blivit placerade på fel sida om en kommungräns. Kartdata: Open Streetmap. Kartdesign av J++, baserad på Toner från Stamen.

Den journalisttätaste kommunen i Östergötlands län är Norrköping med 1,2 journalister per tusen invånare. Mjölby kommer på 9:e plats, av 13.

Motsvarande värde för grannkommunerna: Motala 0,7 · Linköping 0,8 · Boxholm 0,4 · Vadstena 0,5 · Ödeshög 0,2.

Motsvarande värde för några andra kommuner i tätbefolkad region i Götaland: Skara 1,3 · Åmål 0,7 · Lidköping 0,7 · Mark 0,2 · Mellerud 0,1.

Studien utgår från en lista över i vilka postnummerområden som Svenska Journalistförbundets yrkesverksamma medlemmar är bosatta. Det är den bästa praktiskt möjliga definitionen av gruppen journalister som är tillgänglig.
Se även metodbeskrivningen.