Institutet för mediestudier, Norra Benickebrinken 2, 111 31 Stockholm, 08-656 78 30, info@mediestudier.se
Mediestudiers logotyp

Där bor journalisterna

Vadstena kommun

Det går 0,5 journalister på tusen invånare i Vadstena.

Det gör kommunen till den 155:e journalisttätaste kommunen i Sverige (av 290).

Stapeldiagram som visar kommunerna journalisttäthet. Vadstena kommer på plats 155. 1,4 Vadstena: 0,5
I hela riket går det 1,4 journalister på tusen invånare, men de flesta kommuner är inte i närheten av den siffran.

Det bor 4 journalister i Vadstena kommun. Om journalisterna var fördelade som svenskarna skulle den siffran ha varit 11. Här är alltså journalisterna underrepresenterade.

2 av journalisterna i Vadstena bor i utpräglade villaområden, och övriga i mer blandade områden.

Den journalisttätaste kommunen i Östergötlands län är Norrköping med 1,2 journalister per tusen invånare. Vadstena kommer på 6:e plats, av 13.

Motsvarande värde för grannkommunerna: Motala 0,7 · Mjölby 0,4 · Ödeshög 0,2.

Motsvarande värde för några andra pendlingskommuner i Götaland: Essunga 0,5 · Mullsjö 0,4 · Boxholm 0,4 · Vårgårda 0,3 · Åtvidaberg 0,1.

Studien utgår från en lista över i vilka postnummerområden som Svenska Journalistförbundets yrkesverksamma medlemmar är bosatta. Det är den bästa praktiskt möjliga definitionen av gruppen journalister som är tillgänglig.
Se även metodbeskrivningen.