Institutet för mediestudier, Norra Benickebrinken 2, 111 31 Stockholm, 08-656 78 30, info@mediestudier.se
Mediestudiers logotyp

Där bor journalisterna

Motala kommun

Det går 0,7 journalister på tusen invånare i Motala.

Det gör kommunen till den 96:e journalisttätaste kommunen i Sverige (av 290).

Stapeldiagram som visar kommunerna journalisttäthet. Motala kommer på plats 96. 1,4 Motala: 0,7
I hela riket går det 1,4 journalister på tusen invånare, men de flesta kommuner är inte i närheten av den siffran.

Det bor 31 journalister i Motala kommun. Om journalisterna var fördelade som svenskarna skulle den siffran ha varit 58. Här är alltså journalisterna underrepresenterade.

100 % Villaområden Lägenhetsområden Blandade områden

48 procent av journalisterna i Motala bor i utpräglade villaområden.

12 procent av journalisterna i Motala bor i områden med huvudsakligen flerbostadshus. Övriga bor i mer blandade områden.

[dölj]

Kartan visar inte journalisterna exakta adress. Prickarna är i stället slumpvist utplacerade i de femsiffriga postnummerområden där det bor journalister. Eftersom postnummerområdena inte följer kommungränserna, kan enstaka journalister ha blivit placerade på fel sida om en kommungräns. Kartdata: Open Streetmap. Kartdesign av J++, baserad på Toner från Stamen.

Den journalisttätaste kommunen i Östergötlands län är Norrköping med 1,2 journalister per tusen invånare. Motala kommer på 4:e plats, av 13.

Motsvarande värde för grannkommunerna: Finspång 0,2 · Mjölby 0,4 · Linköping 0,8 · Vadstena 0,5 · Hallsberg 0,4 · Askersund 0,5.

Motsvarande värde för några andra kommuner i tätbefolkad region i Götaland: Falköping 0,8 · Västervik 0,7 · Ronneby 0,6 · Nässjö 0,4 · Landskrona 0,3.

Studien utgår från en lista över i vilka postnummerområden som Svenska Journalistförbundets yrkesverksamma medlemmar är bosatta. Det är den bästa praktiskt möjliga definitionen av gruppen journalister som är tillgänglig.
Se även metodbeskrivningen.