Institutet för mediestudier, Norra Benickebrinken 2, 111 31 Stockholm, 08-656 78 30, info@mediestudier.se
Mediestudiers logotyp

Där bor journalisterna

Söderköpings kommun

Det går 0,6 journalister på tusen invånare i Söderköping.

Det gör kommunen till den 147:e journalisttätaste kommunen i Sverige (av 290).

Stapeldiagram som visar kommunerna journalisttäthet. Söderköping kommer på plats 147. 1,4 Söderköping: 0,6
I hela riket går det 1,4 journalister på tusen invånare, men de flesta kommuner är inte i närheten av den siffran.

Det bor 8 journalister i Söderköpings kommun. Om journalisterna var fördelade som svenskarna skulle den siffran ha varit 20. Här är alltså journalisterna underrepresenterade.

3 av journalisterna i Söderköping bor i utpräglade villaområden, och övriga i mer blandade områden.

[dölj]

Kartan visar inte journalisterna exakta adress. Prickarna är i stället slumpvist utplacerade i de femsiffriga postnummerområden där det bor journalister. Eftersom postnummerområdena inte följer kommungränserna, kan enstaka journalister ha blivit placerade på fel sida om en kommungräns. Kartdata: Open Streetmap. Kartdesign av J++, baserad på Toner från Stamen.

Den journalisttätaste kommunen i Östergötlands län är Norrköping med 1,2 journalister per tusen invånare. Söderköping kommer på 5:e plats, av 13.

Motsvarande värde för grannkommunerna: Valdemarsvik 0,5 · Åtvidaberg 0,1 · Norrköping 1,2 · Linköping 0,8.

Motsvarande värde för några andra förortskommuner till större städer i Götaland: Mörbylånga 0,5 · Höör 0,4 · Sjöbo 0,3 · Eslöv 0,3 · Grästorp 0,2.

Studien utgår från en lista över i vilka postnummerområden som Svenska Journalistförbundets yrkesverksamma medlemmar är bosatta. Det är den bästa praktiskt möjliga definitionen av gruppen journalister som är tillgänglig.
Se även metodbeskrivningen.