Institutet för mediestudier, Norra Benickebrinken 2, 111 31 Stockholm, 08-656 78 30, info@mediestudier.se
Mediestudiers logotyp

Där bor journalisterna

Norrköpings kommun

Det går 1,2 journalister på tusen invånare i Norrköping.

Det gör kommunen till den 31:a journalisttätaste kommunen i Sverige (av 290).

Stapeldiagram som visar kommunerna journalisttäthet. Norrköping kommer på plats 31. 1,4 Norrköping: 1,2
I hela riket går det 1,4 journalister på tusen invånare, men de flesta kommuner är inte i närheten av den siffran.

Det bor 163 journalister i Norrköpings kommun. Om journalisterna var fördelade som svenskarna skulle den siffran ha varit 183. Här är alltså journalisterna ganska ”normalt” representerade.

100 % Villaområden Lägenhetsområden Blandade områden

38 procent av journalisterna i Norrköping bor i utpräglade villaområden.

44 procent av journalisterna i Norrköping bor i områden med huvudsakligen flerbostadshus. Övriga bor i mer blandade områden.

[dölj]

Kartan visar inte journalisterna exakta adress. Prickarna är i stället slumpvist utplacerade i de femsiffriga postnummerområden där det bor journalister. Eftersom postnummerområdena inte följer kommungränserna, kan enstaka journalister ha blivit placerade på fel sida om en kommungräns. Kartdata: Open Streetmap. Kartdesign av J++, baserad på Toner från Stamen.

Norrköping är den journalisttätaste kommunen i Östergötlands län, följd av Ydre (0,8) och Linköping (0,8 journalister per tusen invånare).

Motsvarande värde för grannkommunerna: Söderköping 0,6 · Finspång 0,2 · Linköping 0,8 · Katrineholm 0,8 · Nyköping 0,9.

Motsvarande värde för några andra större städer i Götaland: Karlskrona 1,7 · Kalmar 1,6 · Växjö 1,4 · Helsingborg 1,1 · Varberg 0,5.

Studien utgår från en lista över i vilka postnummerområden som Svenska Journalistförbundets yrkesverksamma medlemmar är bosatta. Det är den bästa praktiskt möjliga definitionen av gruppen journalister som är tillgänglig.
Se även metodbeskrivningen.