Institutet för mediestudier, Norra Benickebrinken 2, 111 31 Stockholm, 08-656 78 30, info@mediestudier.se
Mediestudiers logotyp

Där bor journalisterna

Linköpings kommun

Det går 0,8 journalister på tusen invånare i Linköping.

Det gör kommunen till den 89:e journalisttätaste kommunen i Sverige (av 290).

Stapeldiagram som visar kommunerna journalisttäthet. Linköping kommer på plats 89. 1,4 Linköping: 0,8
I hela riket går det 1,4 journalister på tusen invånare, men de flesta kommuner är inte i närheten av den siffran.

Det bor 118 journalister i Linköpings kommun. Om journalisterna var fördelade som svenskarna skulle den siffran ha varit 205. Här är alltså journalisterna underrepresenterade.

100 % Villaområden Lägenhetsområden Blandade områden

41 procent av journalisterna i Linköping bor i utpräglade villaområden.

35 procent av journalisterna i Linköping bor i områden med huvudsakligen flerbostadshus. Övriga bor i mer blandade områden.

[dölj]

Kartan visar inte journalisterna exakta adress. Prickarna är i stället slumpvist utplacerade i de femsiffriga postnummerområden där det bor journalister. Eftersom postnummerområdena inte följer kommungränserna, kan enstaka journalister ha blivit placerade på fel sida om en kommungräns. Kartdata: Open Streetmap. Kartdesign av J++, baserad på Toner från Stamen.

Den journalisttätaste kommunen i Östergötlands län är Norrköping med 1,2 journalister per tusen invånare. Linköping kommer på 3:e plats, av 13.

Motsvarande värde för grannkommunerna: Söderköping 0,6 · Åtvidaberg 0,1 · Norrköping 1,2 · Finspång 0,2 · Motala 0,7 · Mjölby 0,4 · Boxholm 0,4 · Kinda 0,5.

Motsvarande värde för några andra större städer i Götaland: Helsingborg 1,1 · Uddevalla 1,0 · Halmstad 0,8 · Skövde 0,8 · Borås 0,5.

Studien utgår från en lista över i vilka postnummerområden som Svenska Journalistförbundets yrkesverksamma medlemmar är bosatta. Det är den bästa praktiskt möjliga definitionen av gruppen journalister som är tillgänglig.
Se även metodbeskrivningen.