Institutet för mediestudier, Norra Benickebrinken 2, 111 31 Stockholm, 08-656 78 30, info@mediestudier.se
Mediestudiers logotyp

Där bor journalisterna

Valdemarsviks kommun

Det går 0,5 journalister på tusen invånare i Valdemarsvik.

Det gör kommunen till den 163:e journalisttätaste kommunen i Sverige (av 290).

Stapeldiagram som visar kommunerna journalisttäthet. Valdemarsvik kommer på plats 163. 1,4 Valdemarsvik: 0,5
I hela riket går det 1,4 journalister på tusen invånare, men de flesta kommuner är inte i närheten av den siffran.

Det bor 4 journalister i Valdemarsviks kommun. Om journalisterna var fördelade som svenskarna skulle den siffran ha varit 11. Här är alltså journalisterna underrepresenterade.

2 av journalisterna i Valdemarsvik bor i utpräglade villaområden.

2 av journalisterna i Valdemarsvik bor i områden med huvudsakligen flerbostadshus. Övriga bor i mer blandade områden.

Den journalisttätaste kommunen i Östergötlands län är Norrköping med 1,2 journalister per tusen invånare. Valdemarsvik kommer på 7:e plats, av 13.

Motsvarande värde för grannkommunerna: Västervik 0,7 · Söderköping 0,6 · Åtvidaberg 0,1.

Motsvarande värde för några andra turism- och besöksnäringskommuner i Götaland: Gotland 1,6 · Borgholm 1,1 · Båstad 0,8 · Strömstad 0,3 · Sotenäs 0,2.

Studien utgår från en lista över i vilka postnummerområden som Svenska Journalistförbundets yrkesverksamma medlemmar är bosatta. Det är den bästa praktiskt möjliga definitionen av gruppen journalister som är tillgänglig.
Se även metodbeskrivningen.