Institutet för mediestudier, Norra Benickebrinken 2, 111 31 Stockholm, 08-656 78 30, info@mediestudier.se
Mediestudiers logotyp

Där bor journalisterna

Finspångs kommun

Det går 0,2 journalister på tusen invånare i Finspång.

Det gör kommunen till den 259:e journalisttätaste kommunen i Sverige (av 290).

Stapeldiagram som visar kommunerna journalisttäthet. Finspång kommer på plats 259. 1,4 Finspång: 0,2
I hela riket går det 1,4 journalister på tusen invånare, men de flesta kommuner är inte i närheten av den siffran.

Det bor 4 journalister i Finspångs kommun. Om journalisterna var fördelade som svenskarna skulle den siffran ha varit 29. Här är alltså journalisterna underrepresenterade.

3 av journalisterna i Finspång bor i utpräglade villaområden, och övriga i mer blandade områden.

Den journalisttätaste kommunen i Östergötlands län är Norrköping med 1,2 journalister per tusen invånare. Finspång kommer på 12:e plats, av 13.

Motsvarande värde för grannkommunerna: Norrköping 1,2 · Vingåker 0,2 · Motala 0,7 · Linköping 0,8 · Katrineholm 0,8 · Örebro 1,1 · Hallsberg 0,4.

Motsvarande värde för några andra varuproducerande kommuner i Götaland: Värnamo 0,6 · Herrljunga 0,5 · Emmaboda 0,2 · Mönsterås 0,2 · Uppvidinge 0,0.

Studien utgår från en lista över i vilka postnummerområden som Svenska Journalistförbundets yrkesverksamma medlemmar är bosatta. Det är den bästa praktiskt möjliga definitionen av gruppen journalister som är tillgänglig.
Se även metodbeskrivningen.