Institutet för mediestudier, Norra Benickebrinken 2, 111 31 Stockholm, 08-656 78 30, info@mediestudier.se
Mediestudiers logotyp

Där bor journalisterna

Åtvidabergs kommun

Det går 0,1 journalister på tusen invånare i Åtvidaberg.

Det gör kommunen till den 277:e journalisttätaste kommunen i Sverige (av 290).

Stapeldiagram som visar kommunerna journalisttäthet. Åtvidaberg kommer på plats 277. 1,4 Åtvidaberg: 0,1
I hela riket går det 1,4 journalister på tusen invånare, men de flesta kommuner är inte i närheten av den siffran.

Det bor en enda journalist i Åtvidabergs kommun. Om journalisterna var fördelade som svenskarna skulle den siffran ha varit 16. Här är alltså journalisterna underrepresenterade.

Den journalisttätaste kommunen i Östergötlands län är Norrköping med 1,2 journalister per tusen invånare. Åtvidaberg kommer på 13:e plats, av 13.

Motsvarande värde för grannkommunerna: Västervik 0,7 · Valdemarsvik 0,5 · Söderköping 0,6 · Linköping 0,8 · Kinda 0,5.

Motsvarande värde för några andra pendlingskommuner i Götaland: Essunga 0,5 · Munkedal 0,4 · Osby 0,2 · Östra Göinge 0,2 · Alvesta 0,2.

Studien utgår från en lista över i vilka postnummerområden som Svenska Journalistförbundets yrkesverksamma medlemmar är bosatta. Det är den bästa praktiskt möjliga definitionen av gruppen journalister som är tillgänglig.
Se även metodbeskrivningen.