Institutet för mediestudier, Norra Benickebrinken 2, 111 31 Stockholm, 08-656 78 30, info@mediestudier.se
Mediestudiers logotyp

Där bor journalisterna

Boxholms kommun

Det går 0,4 journalister på tusen invånare i Boxholm.

Det gör kommunen till den 203:e journalisttätaste kommunen i Sverige (av 290).

Stapeldiagram som visar kommunerna journalisttäthet. Boxholm kommer på plats 203. 1,4 Boxholm: 0,4
I hela riket går det 1,4 journalister på tusen invånare, men de flesta kommuner är inte i närheten av den siffran.

Det bor 2 journalister i Boxholms kommun. Om journalisterna var fördelade som svenskarna skulle den siffran ha varit 7. Här är alltså journalisterna underrepresenterade.

Den journalisttätaste kommunen i Östergötlands län är Norrköping med 1,2 journalister per tusen invånare. Boxholm kommer på 10:e plats, av 13.

Motsvarande värde för grannkommunerna: Mjölby 0,4 · Linköping 0,8 · Kinda 0,5 · Ydre 0,8 · Tranås 0,3 · Ödeshög 0,2.

Motsvarande värde för några andra pendlingskommuner i Götaland: Höganäs 1,1 · Alingsås 0,9 · Tomelilla 0,5 · Svalöv 0,4 · Högsby 0,2.

Studien utgår från en lista över i vilka postnummerområden som Svenska Journalistförbundets yrkesverksamma medlemmar är bosatta. Det är den bästa praktiskt möjliga definitionen av gruppen journalister som är tillgänglig.
Se även metodbeskrivningen.