Institutet för mediestudier, Norra Benickebrinken 2, 111 31 Stockholm, 08-656 78 30, info@mediestudier.se
Mediestudiers logotyp

Där bor journalisterna

Kinda kommun

Det går 0,5 journalister på tusen invånare i Kinda.

Det gör kommunen till den 166:e journalisttätaste kommunen i Sverige (av 290).

Stapeldiagram som visar kommunerna journalisttäthet. Kinda kommer på plats 166. 1,4 Kinda: 0,5
I hela riket går det 1,4 journalister på tusen invånare, men de flesta kommuner är inte i närheten av den siffran.

Det bor 5 journalister i Kinda kommun. Om journalisterna var fördelade som svenskarna skulle den siffran ha varit 13. Här är alltså journalisterna underrepresenterade.

4 av journalisterna i Kinda bor i utpräglade villaområden, och övriga i mer blandade områden.

[dölj]

Kartan visar inte journalisterna exakta adress. Prickarna är i stället slumpvist utplacerade i de femsiffriga postnummerområden där det bor journalister. Eftersom postnummerområdena inte följer kommungränserna, kan enstaka journalister ha blivit placerade på fel sida om en kommungräns. Kartdata: Open Streetmap. Kartdesign av J++, baserad på Toner från Stamen.

Den journalisttätaste kommunen i Östergötlands län är Norrköping med 1,2 journalister per tusen invånare. Kinda kommer på 8:e plats, av 13.

Motsvarande värde för grannkommunerna: Vimmerby 1,2 · Västervik 0,7 · Åtvidaberg 0,1 · Linköping 0,8 · Boxholm 0,4 · Ydre 0,8.

Motsvarande värde för några andra kommuner i tätbefolkad region i Götaland: Eksjö 1,1 · Älmhult 0,9 · Sölvesborg 0,7 · Lidköping 0,7 · Karlshamn 0,6.

Studien utgår från en lista över i vilka postnummerområden som Svenska Journalistförbundets yrkesverksamma medlemmar är bosatta. Det är den bästa praktiskt möjliga definitionen av gruppen journalister som är tillgänglig.
Se även metodbeskrivningen.