Institutet för mediestudier, Norra Benickebrinken 2, 111 31 Stockholm, 08-656 78 30, info@mediestudier.se
Mediestudiers logotyp

Där bor journalisterna

Ydre kommun

Det går 0,8 journalister på tusen invånare i Ydre.

Det gör kommunen till den 82:a journalisttätaste kommunen i Sverige (av 290).

Stapeldiagram som visar kommunerna journalisttäthet. Ydre kommer på plats 82. 1,4 Ydre: 0,8
I hela riket går det 1,4 journalister på tusen invånare, men de flesta kommuner är inte i närheten av den siffran.

Det bor 3 journalister i Ydre kommun. Om journalisterna var fördelade som svenskarna skulle den siffran ha varit 5. Här är alltså journalisterna underrepresenterade.

1 av journalisterna i Ydre bor i utpräglade villaområden, och övriga i mer blandade områden.

Den journalisttätaste kommunen i Östergötlands län är Norrköping med 1,2 journalister per tusen invånare. Ydre kommer på 2:a plats, av 13.

Motsvarande värde för grannkommunerna: Eksjö 1,1 · Vimmerby 1,2 · Boxholm 0,4 · Kinda 0,5 · Tranås 0,3 · Aneby 0,5.

Motsvarande värde för några andra pendlingskommuner i Götaland: Trelleborg 0,7 · Ängelholm 0,7 · Orust 0,5 · Vänersborg 0,4 · Munkedal 0,4.

Studien utgår från en lista över i vilka postnummerområden som Svenska Journalistförbundets yrkesverksamma medlemmar är bosatta. Det är den bästa praktiskt möjliga definitionen av gruppen journalister som är tillgänglig.
Se även metodbeskrivningen.