Institutet för mediestudier, Norra Benickebrinken 2, 111 31 Stockholm, 08-656 78 30, info@mediestudier.se
Mediestudiers logotyp

Där bor journalisterna

Ödeshögs kommun

Det går 0,2 journalister på tusen invånare i Ödeshög.

Det gör kommunen till den 257:e journalisttätaste kommunen i Sverige (av 290).

Stapeldiagram som visar kommunerna journalisttäthet. Ödeshög kommer på plats 257. 1,4 Ödeshög: 0,2
I hela riket går det 1,4 journalister på tusen invånare, men de flesta kommuner är inte i närheten av den siffran.

Det bor en enda journalist i Ödeshögs kommun. Om journalisterna var fördelade som svenskarna skulle den siffran ha varit 7. Här är alltså journalisterna underrepresenterade.

Den journalisttätaste kommunen i Östergötlands län är Norrköping med 1,2 journalister per tusen invånare. Ödeshög kommer på 11:e plats, av 13.

Motsvarande värde för grannkommunerna: Mjölby 0,4 · Boxholm 0,4 · Tranås 0,3 · Vadstena 0,5 · Jönköping 1,0.

Motsvarande värde för några andra pendlingskommuner i Götaland: Höganäs 1,1 · Tomelilla 0,5 · Stenungsund 0,3 · Högsby 0,2 · Åtvidaberg 0,1.

Studien utgår från en lista över i vilka postnummerområden som Svenska Journalistförbundets yrkesverksamma medlemmar är bosatta. Det är den bästa praktiskt möjliga definitionen av gruppen journalister som är tillgänglig.
Se även metodbeskrivningen.