Institutet för mediestudier, Norra Benickebrinken 2, 111 31 Stockholm, 08-656 78 30, info@mediestudier.se
Mediestudiers logotyp

Där bor journalisterna

Trosa kommun

Det går 1,0 journalister på tusen invånare i Trosa.

Det gör kommunen till den 54:e journalisttätaste kommunen i Sverige (av 290).

Stapeldiagram som visar kommunerna journalisttäthet. Trosa kommer på plats 54. 1,4 Trosa: 1,0
I hela riket går det 1,4 journalister på tusen invånare, men de flesta kommuner är inte i närheten av den siffran.

Det bor 12 journalister i Trosa kommun. Om journalisterna var fördelade som svenskarna skulle den siffran ha varit 16. Här är alltså journalisterna underrepresenterade.

100 % Villaområden Lägenhetsområden Blandade områden

33 procent av journalisterna i Trosa bor i utpräglade villaområden, och övriga i mer blandade områden.

[dölj]

Kartan visar inte journalisterna exakta adress. Prickarna är i stället slumpvist utplacerade i de femsiffriga postnummerområden där det bor journalister. Eftersom postnummerområdena inte följer kommungränserna, kan enstaka journalister ha blivit placerade på fel sida om en kommungräns. Kartdata: Open Streetmap. Kartdesign av J++, baserad på Toner från Stamen.

Trosa är den journalisttätaste kommunen i Södermanlands län, följd av Strängnäs (0,9) och Nyköping (0,9 journalister per tusen invånare).

Motsvarande värde för grannkommunerna: Södertälje 0,6 · Gnesta 0,9 · Nyköping 0,9.

Motsvarande värde för några andra förortskommuner till större städer i Svealand: Hammarö 1,1 · Nykvarn 0,6 · Kil 0,4 · Älvkarleby 0,3 · Kumla 0,2.

Studien utgår från en lista över i vilka postnummerområden som Svenska Journalistförbundets yrkesverksamma medlemmar är bosatta. Det är den bästa praktiskt möjliga definitionen av gruppen journalister som är tillgänglig.
Se även metodbeskrivningen.