Institutet för mediestudier, Norra Benickebrinken 2, 111 31 Stockholm, 08-656 78 30, info@mediestudier.se
Mediestudiers logotyp

Där bor journalisterna

Strängnäs kommun

Det går 0,9 journalister på tusen invånare i Strängnäs.

Det gör kommunen till den 59:e journalisttätaste kommunen i Sverige (av 290).

Stapeldiagram som visar kommunerna journalisttäthet. Strängnäs kommer på plats 59. 1,4 Strängnäs: 0,9
I hela riket går det 1,4 journalister på tusen invånare, men de flesta kommuner är inte i närheten av den siffran.

Det bor 32 journalister i Strängnäs kommun. Om journalisterna var fördelade som svenskarna skulle den siffran ha varit 46. Här är alltså journalisterna underrepresenterade.

100 % Villaområden Lägenhetsområden Blandade områden

40 procent av journalisterna i Strängnäs bor i utpräglade villaområden.

3 procent av journalisterna i Strängnäs bor i områden med huvudsakligen flerbostadshus. Övriga bor i mer blandade områden.

[dölj]

Kartan visar inte journalisterna exakta adress. Prickarna är i stället slumpvist utplacerade i de femsiffriga postnummerområden där det bor journalister. Eftersom postnummerområdena inte följer kommungränserna, kan enstaka journalister ha blivit placerade på fel sida om en kommungräns. Kartdata: Open Streetmap. Kartdesign av J++, baserad på Toner från Stamen.

Den journalisttätaste kommunen i Södermanlands län är Trosa med 1,0 journalister per tusen invånare. Strängnäs kommer på 2:a plats, av 9.

Motsvarande värde för grannkommunerna: Nykvarn 0,6 · Eskilstuna 0,9 · Flen 0,4 · Gnesta 0,9.

Motsvarande värde för några andra pendlingskommuner i Svealand: Orsa 0,6 · Sigtuna 0,5 · Surahammar 0,4 · Skinnskatteberg 0,2 · Kungsör 0,1.

Studien utgår från en lista över i vilka postnummerområden som Svenska Journalistförbundets yrkesverksamma medlemmar är bosatta. Det är den bästa praktiskt möjliga definitionen av gruppen journalister som är tillgänglig.
Se även metodbeskrivningen.