Institutet för mediestudier, Norra Benickebrinken 2, 111 31 Stockholm, 08-656 78 30, info@mediestudier.se
Mediestudiers logotyp

Där bor journalisterna

Eskilstuna kommun

Det går 0,9 journalister på tusen invånare i Eskilstuna.

Det gör kommunen till den 75:e journalisttätaste kommunen i Sverige (av 290).

Stapeldiagram som visar kommunerna journalisttäthet. Eskilstuna kommer på plats 75. 1,4 Eskilstuna: 0,9
I hela riket går det 1,4 journalister på tusen invånare, men de flesta kommuner är inte i närheten av den siffran.

Det bor 87 journalister i Eskilstuna kommun. Om journalisterna var fördelade som svenskarna skulle den siffran ha varit 137. Här är alltså journalisterna underrepresenterade.

100 % Villaområden Lägenhetsområden Blandade områden

34 procent av journalisterna i Eskilstuna bor i utpräglade villaområden.

39 procent av journalisterna i Eskilstuna bor i områden med huvudsakligen flerbostadshus. Övriga bor i mer blandade områden.

[dölj]

Kartan visar inte journalisterna exakta adress. Prickarna är i stället slumpvist utplacerade i de femsiffriga postnummerområden där det bor journalister. Eftersom postnummerområdena inte följer kommungränserna, kan enstaka journalister ha blivit placerade på fel sida om en kommungräns. Kartdata: Open Streetmap. Kartdesign av J++, baserad på Toner från Stamen.

Den journalisttätaste kommunen i Södermanlands län är Trosa med 1,0 journalister per tusen invånare. Eskilstuna kommer på 4:e plats, av 9.

Motsvarande värde för grannkommunerna: Strängnäs 0,9 · Kungsör 0,1 · Flen 0,4 · Katrineholm 0,8 · Arboga 0,3.

Motsvarande värde för några andra större städer i Svealand: Falun 2,2 · Uppsala 1,3 · Örebro 1,1 · Västerås 0,9 · Södertälje 0,6.

Studien utgår från en lista över i vilka postnummerområden som Svenska Journalistförbundets yrkesverksamma medlemmar är bosatta. Det är den bästa praktiskt möjliga definitionen av gruppen journalister som är tillgänglig.
Se även metodbeskrivningen.