Institutet för mediestudier, Norra Benickebrinken 2, 111 31 Stockholm, 08-656 78 30, info@mediestudier.se
Mediestudiers logotyp

Där bor journalisterna

Katrineholms kommun

Det går 0,8 journalister på tusen invånare i Katrineholm.

Det gör kommunen till den 93:e journalisttätaste kommunen i Sverige (av 290).

Stapeldiagram som visar kommunerna journalisttäthet. Katrineholm kommer på plats 93. 1,4 Katrineholm: 0,8
I hela riket går det 1,4 journalister på tusen invånare, men de flesta kommuner är inte i närheten av den siffran.

Det bor 25 journalister i Katrineholms kommun. Om journalisterna var fördelade som svenskarna skulle den siffran ha varit 45. Här är alltså journalisterna underrepresenterade.

100 % Villaområden Lägenhetsområden Blandade områden

24 procent av journalisterna i Katrineholm bor i utpräglade villaområden.

24 procent av journalisterna i Katrineholm bor i områden med huvudsakligen flerbostadshus. Övriga bor i mer blandade områden.

[dölj]

Kartan visar inte journalisterna exakta adress. Prickarna är i stället slumpvist utplacerade i de femsiffriga postnummerområden där det bor journalister. Eftersom postnummerområdena inte följer kommungränserna, kan enstaka journalister ha blivit placerade på fel sida om en kommungräns. Kartdata: Open Streetmap. Kartdesign av J++, baserad på Toner från Stamen.

Den journalisttätaste kommunen i Södermanlands län är Trosa med 1,0 journalister per tusen invånare. Katrineholm kommer på 6:e plats, av 9.

Motsvarande värde för grannkommunerna: Norrköping 1,2 · Vingåker 0,2 · Finspång 0,2 · Eskilstuna 0,9 · Flen 0,4 · Nyköping 0,9.

Motsvarande värde för några andra kommuner i tätbefolkad region i Svealand: Sala 1,2 · Leksand 0,7 · Borlänge 0,7 · Kristinehamn 0,7 · Säffle 0,3.

Studien utgår från en lista över i vilka postnummerområden som Svenska Journalistförbundets yrkesverksamma medlemmar är bosatta. Det är den bästa praktiskt möjliga definitionen av gruppen journalister som är tillgänglig.
Se även metodbeskrivningen.