Institutet för mediestudier, Norra Benickebrinken 2, 111 31 Stockholm, 08-656 78 30, info@mediestudier.se
Mediestudiers logotyp

Där bor journalisterna

Flens kommun

Det går 0,4 journalister på tusen invånare i Flen.

Det gör kommunen till den 206:e journalisttätaste kommunen i Sverige (av 290).

Stapeldiagram som visar kommunerna journalisttäthet. Flen kommer på plats 206. 1,4 Flen: 0,4
I hela riket går det 1,4 journalister på tusen invånare, men de flesta kommuner är inte i närheten av den siffran.

Det bor 6 journalister i Flens kommun. Om journalisterna var fördelade som svenskarna skulle den siffran ha varit 22. Här är alltså journalisterna underrepresenterade.

3 av journalisterna i Flen bor i utpräglade villaområden, och övriga i mer blandade områden.

[dölj]

Kartan visar inte journalisterna exakta adress. Prickarna är i stället slumpvist utplacerade i de femsiffriga postnummerområden där det bor journalister. Eftersom postnummerområdena inte följer kommungränserna, kan enstaka journalister ha blivit placerade på fel sida om en kommungräns. Kartdata: Open Streetmap. Kartdesign av J++, baserad på Toner från Stamen.

Den journalisttätaste kommunen i Södermanlands län är Trosa med 1,0 journalister per tusen invånare. Flen kommer på 7:e plats, av 9.

Motsvarande värde för grannkommunerna: Strängnäs 0,9 · Eskilstuna 0,9 · Katrineholm 0,8 · Gnesta 0,9 · Nyköping 0,9.

Motsvarande värde för några andra kommuner i tätbefolkad region i Svealand: Sala 1,2 · Enköping 0,9 · Hällefors 0,7 · Säffle 0,3 · Hedemora 0,2.

Studien utgår från en lista över i vilka postnummerområden som Svenska Journalistförbundets yrkesverksamma medlemmar är bosatta. Det är den bästa praktiskt möjliga definitionen av gruppen journalister som är tillgänglig.
Se även metodbeskrivningen.