Institutet för mediestudier, Norra Benickebrinken 2, 111 31 Stockholm, 08-656 78 30, info@mediestudier.se
Mediestudiers logotyp

Där bor journalisterna

Oxelösunds kommun

Det går 0,1 journalister på tusen invånare i Oxelösund.

Det gör kommunen till den 278:e journalisttätaste kommunen i Sverige (av 290).

Stapeldiagram som visar kommunerna journalisttäthet. Oxelösund kommer på plats 278. 1,4 Oxelösund: 0,1
I hela riket går det 1,4 journalister på tusen invånare, men de flesta kommuner är inte i närheten av den siffran.

Det bor en enda journalist i Oxelösunds kommun. Om journalisterna var fördelade som svenskarna skulle den siffran ha varit 16. Här är alltså journalisterna underrepresenterade.

Den journalisttätaste kommunen i Södermanlands län är Trosa med 1,0 journalister per tusen invånare. Oxelösund kommer på 9:e plats, av 9.

Motsvarande värde för grannkommunen Nyköping: 0,9.

Motsvarande värde för några andra varuproducerande kommuner i Svealand: Ludvika 0,8 · Lindesberg 0,5 · Hagfors 0,4 · Avesta 0,4 · Laxå 0,0.

Studien utgår från en lista över i vilka postnummerområden som Svenska Journalistförbundets yrkesverksamma medlemmar är bosatta. Det är den bästa praktiskt möjliga definitionen av gruppen journalister som är tillgänglig.
Se även metodbeskrivningen.