Institutet för mediestudier, Norra Benickebrinken 2, 111 31 Stockholm, 08-656 78 30, info@mediestudier.se
Mediestudiers logotyp

Där bor journalisterna

Gnesta kommun

Det går 0,9 journalister på tusen invånare i Gnesta.

Det gör kommunen till den 76:e journalisttätaste kommunen i Sverige (av 290).

Stapeldiagram som visar kommunerna journalisttäthet. Gnesta kommer på plats 76. 1,4 Gnesta: 0,9
I hela riket går det 1,4 journalister på tusen invånare, men de flesta kommuner är inte i närheten av den siffran.

Det bor 9 journalister i Gnesta kommun. Om journalisterna var fördelade som svenskarna skulle den siffran ha varit 14. Här är alltså journalisterna underrepresenterade.

3 av journalisterna i Gnesta bor i utpräglade villaområden.

En av journalisterna i Gnesta bor i ett område med huvudsakligen flerbostadshus. Övriga bor i mer blandade områden.

[dölj]

Kartan visar inte journalisterna exakta adress. Prickarna är i stället slumpvist utplacerade i de femsiffriga postnummerområden där det bor journalister. Eftersom postnummerområdena inte följer kommungränserna, kan enstaka journalister ha blivit placerade på fel sida om en kommungräns. Kartdata: Open Streetmap. Kartdesign av J++, baserad på Toner från Stamen.

Den journalisttätaste kommunen i Södermanlands län är Trosa med 1,0 journalister per tusen invånare. Gnesta kommer på 5:e plats, av 9.

Motsvarande värde för grannkommunerna: Strängnäs 0,9 · Trosa 1,0 · Södertälje 0,6 · Nykvarn 0,6 · Flen 0,4 · Nyköping 0,9.

Motsvarande värde för några andra förortskommuner till större städer i Svealand: Knivsta 1,1 · Forshaga 0,5 · Kil 0,4 · Älvkarleby 0,3 · Lekeberg 0,1.

Studien utgår från en lista över i vilka postnummerområden som Svenska Journalistförbundets yrkesverksamma medlemmar är bosatta. Det är den bästa praktiskt möjliga definitionen av gruppen journalister som är tillgänglig.
Se även metodbeskrivningen.