Institutet för mediestudier, Norra Benickebrinken 2, 111 31 Stockholm, 08-656 78 30, info@mediestudier.se
Mediestudiers logotyp

Där bor journalisterna

Östhammars kommun

Det går 0,5 journalister på tusen invånare i Östhammar.

Det gör kommunen till den 176:e journalisttätaste kommunen i Sverige (av 290).

Stapeldiagram som visar kommunerna journalisttäthet. Östhammar kommer på plats 176. 1,4 Östhammar: 0,5
I hela riket går det 1,4 journalister på tusen invånare, men de flesta kommuner är inte i närheten av den siffran.

Det bor 10 journalister i Östhammars kommun. Om journalisterna var fördelade som svenskarna skulle den siffran ha varit 29. Här är alltså journalisterna underrepresenterade.

6 av journalisterna i Östhammar bor i utpräglade villaområden.

En av journalisterna i Östhammar bor i ett område med huvudsakligen flerbostadshus. Övriga bor i mer blandade områden.

[dölj]

Kartan visar inte journalisterna exakta adress. Prickarna är i stället slumpvist utplacerade i de femsiffriga postnummerområden där det bor journalister. Eftersom postnummerområdena inte följer kommungränserna, kan enstaka journalister ha blivit placerade på fel sida om en kommungräns. Kartdata: Open Streetmap. Kartdesign av J++, baserad på Toner från Stamen.

Den journalisttätaste kommunen i Uppsala län är Uppsala med 1,3 journalister per tusen invånare. Östhammar kommer på 5:e plats, av 8.

Motsvarande värde för grannkommunerna: Tierp 0,2 · Uppsala 1,3 · Norrtälje 0,6.

Motsvarande värde för några andra turism- och besöksnäringskommuner i Svealand: Rättvik 0,9 · Malung-Sälen 0,9 · Älvdalen 0,1.

Studien utgår från en lista över i vilka postnummerområden som Svenska Journalistförbundets yrkesverksamma medlemmar är bosatta. Det är den bästa praktiskt möjliga definitionen av gruppen journalister som är tillgänglig.
Se även metodbeskrivningen.