Institutet för mediestudier, Norra Benickebrinken 2, 111 31 Stockholm, 08-656 78 30, info@mediestudier.se
Mediestudiers logotyp

Där bor journalisterna

Enköpings kommun

Det går 0,9 journalister på tusen invånare i Enköping.

Det gör kommunen till den 73:e journalisttätaste kommunen i Sverige (av 290).

Stapeldiagram som visar kommunerna journalisttäthet. Enköping kommer på plats 73. 1,4 Enköping: 0,9
I hela riket går det 1,4 journalister på tusen invånare, men de flesta kommuner är inte i närheten av den siffran.

Det bor 36 journalister i Enköpings kommun. Om journalisterna var fördelade som svenskarna skulle den siffran ha varit 55. Här är alltså journalisterna underrepresenterade.

100 % Villaområden Lägenhetsområden Blandade områden

63 procent av journalisterna i Enköping bor i utpräglade villaområden.

22 procent av journalisterna i Enköping bor i områden med huvudsakligen flerbostadshus. Övriga bor i mer blandade områden.

[dölj]

Kartan visar inte journalisterna exakta adress. Prickarna är i stället slumpvist utplacerade i de femsiffriga postnummerområden där det bor journalister. Eftersom postnummerområdena inte följer kommungränserna, kan enstaka journalister ha blivit placerade på fel sida om en kommungräns. Kartdata: Open Streetmap. Kartdesign av J++, baserad på Toner från Stamen.

Den journalisttätaste kommunen i Uppsala län är Uppsala med 1,3 journalister per tusen invånare. Enköping kommer på 3:e plats, av 8.

Motsvarande värde för grannkommunerna: Heby 0,3 · Håbo 0,5 · Uppsala 1,3 · Sala 1,2 · Västerås 0,9.

Motsvarande värde för några andra kommuner i tätbefolkad region i Svealand: Katrineholm 0,8 · Leksand 0,7 · Hällefors 0,7 · Flen 0,4 · Säffle 0,3.

Studien utgår från en lista över i vilka postnummerområden som Svenska Journalistförbundets yrkesverksamma medlemmar är bosatta. Det är den bästa praktiskt möjliga definitionen av gruppen journalister som är tillgänglig.
Se även metodbeskrivningen.