Institutet för mediestudier, Norra Benickebrinken 2, 111 31 Stockholm, 08-656 78 30, info@mediestudier.se
Mediestudiers logotyp

Där bor journalisterna

Uppsala kommun

Det går 1,3 journalister på tusen invånare i Uppsala.

Det gör kommunen till den 26:e journalisttätaste kommunen i Sverige (av 290).

Stapeldiagram som visar kommunerna journalisttäthet. Uppsala kommer på plats 26. 1,4 Uppsala: 1,3
I hela riket går det 1,4 journalister på tusen invånare, men de flesta kommuner är inte i närheten av den siffran.

Det bor 267 journalister i Uppsala kommun. Om journalisterna var fördelade som svenskarna skulle den siffran ha varit 282. Här är alltså journalisterna ganska ”normalt” representerade.

100 % Villaområden Lägenhetsområden Blandade områden

17 procent av journalisterna i Uppsala bor i utpräglade villaområden.

62 procent av journalisterna i Uppsala bor i områden med huvudsakligen flerbostadshus. Övriga bor i mer blandade områden.

[dölj]

Kartan visar inte journalisterna exakta adress. Prickarna är i stället slumpvist utplacerade i de femsiffriga postnummerområden där det bor journalister. Eftersom postnummerområdena inte följer kommungränserna, kan enstaka journalister ha blivit placerade på fel sida om en kommungräns. Kartdata: Open Streetmap. Kartdesign av J++, baserad på Toner från Stamen.

Uppsala är den journalisttätaste kommunen i Uppsala län, följd av Knivsta (1,1) och Enköping (0,9 journalister per tusen invånare).

Motsvarande värde för grannkommunerna: Heby 0,3 · Östhammar 0,5 · Knivsta 1,1 · Sigtuna 0,5 · Håbo 0,5 · Tierp 0,2 · Enköping 0,9 · Norrtälje 0,6.

Motsvarande värde för några andra större städer i Svealand: Karlstad 1,7 · Örebro 1,1 · Västerås 0,9 · Eskilstuna 0,9 · Södertälje 0,6.

Studien utgår från en lista över i vilka postnummerområden som Svenska Journalistförbundets yrkesverksamma medlemmar är bosatta. Det är den bästa praktiskt möjliga definitionen av gruppen journalister som är tillgänglig.
Se även metodbeskrivningen.