Institutet för mediestudier, Norra Benickebrinken 2, 111 31 Stockholm, 08-656 78 30, info@mediestudier.se
Mediestudiers logotyp

Där bor journalisterna

Tierps kommun

Det går 0,2 journalister på tusen invånare i Tierp.

Det gör kommunen till den 255:e journalisttätaste kommunen i Sverige (av 290).

Stapeldiagram som visar kommunerna journalisttäthet. Tierp kommer på plats 255. 1,4 Tierp: 0,2
I hela riket går det 1,4 journalister på tusen invånare, men de flesta kommuner är inte i närheten av den siffran.

Det bor 4 journalister i Tierps kommun. Om journalisterna var fördelade som svenskarna skulle den siffran ha varit 28. Här är alltså journalisterna underrepresenterade.

3 av journalisterna i Tierp bor i utpräglade villaområden, och övriga i mer blandade områden.

Den journalisttätaste kommunen i Uppsala län är Uppsala med 1,3 journalister per tusen invånare. Tierp kommer på 8:e plats, av 8.

Motsvarande värde för grannkommunerna: Heby 0,3 · Östhammar 0,5 · Älvkarleby 0,3 · Uppsala 1,3 · Gävle 1,2.

Motsvarande värde för några andra varuproducerande kommuner i Svealand: Karlskoga 0,9 · Köping 0,7 · Lindesberg 0,5 · Avesta 0,4 · Grums 0,2.

Studien utgår från en lista över i vilka postnummerområden som Svenska Journalistförbundets yrkesverksamma medlemmar är bosatta. Det är den bästa praktiskt möjliga definitionen av gruppen journalister som är tillgänglig.
Se även metodbeskrivningen.