Institutet för mediestudier, Norra Benickebrinken 2, 111 31 Stockholm, 08-656 78 30, info@mediestudier.se
Mediestudiers logotyp

Där bor journalisterna

Heby kommun

Det går 0,3 journalister på tusen invånare i Heby.

Det gör kommunen till den 225:e journalisttätaste kommunen i Sverige (av 290).

Stapeldiagram som visar kommunerna journalisttäthet. Heby kommer på plats 225. 1,4 Heby: 0,3
I hela riket går det 1,4 journalister på tusen invånare, men de flesta kommuner är inte i närheten av den siffran.

Det bor 4 journalister i Heby kommun. Om journalisterna var fördelade som svenskarna skulle den siffran ha varit 18. Här är alltså journalisterna underrepresenterade.

2 av journalisterna i Heby bor i utpräglade villaområden, och övriga i mer blandade områden.

Den journalisttätaste kommunen i Uppsala län är Uppsala med 1,3 journalister per tusen invånare. Heby kommer på 7:e plats, av 8.

Motsvarande värde för grannkommunerna: Tierp 0,2 · Uppsala 1,3 · Enköping 0,9 · Sala 1,2 · Gävle 1,2 · Sandviken 0,4 · Avesta 0,4.

Motsvarande värde för några andra pendlingskommuner i Svealand: Nora 1,2 · Strängnäs 0,9 · Smedjebacken 0,5 · Säter 0,5 · Hallstahammar 0,3.

Studien utgår från en lista över i vilka postnummerområden som Svenska Journalistförbundets yrkesverksamma medlemmar är bosatta. Det är den bästa praktiskt möjliga definitionen av gruppen journalister som är tillgänglig.
Se även metodbeskrivningen.