Institutet för mediestudier, Norra Benickebrinken 2, 111 31 Stockholm, 08-656 78 30, info@mediestudier.se
Mediestudiers logotyp

Där bor journalisterna

Knivsta kommun

Det går 1,1 journalister på tusen invånare i Knivsta.

Det gör kommunen till den 46:e journalisttätaste kommunen i Sverige (av 290).

Stapeldiagram som visar kommunerna journalisttäthet. Knivsta kommer på plats 46. 1,4 Knivsta: 1,1
I hela riket går det 1,4 journalister på tusen invånare, men de flesta kommuner är inte i närheten av den siffran.

Det bor 18 journalister i Knivsta kommun. Om journalisterna var fördelade som svenskarna skulle den siffran ha varit 22. Här är alltså journalisterna underrepresenterade.

100 % Villaområden Lägenhetsområden Blandade områden

66 procent av journalisterna i Knivsta bor i utpräglade villaområden, och övriga i mer blandade områden.

[dölj]

Kartan visar inte journalisterna exakta adress. Prickarna är i stället slumpvist utplacerade i de femsiffriga postnummerområden där det bor journalister. Eftersom postnummerområdena inte följer kommungränserna, kan enstaka journalister ha blivit placerade på fel sida om en kommungräns. Kartdata: Open Streetmap. Kartdesign av J++, baserad på Toner från Stamen.

Den journalisttätaste kommunen i Uppsala län är Uppsala med 1,3 journalister per tusen invånare. Knivsta kommer på 2:a plats, av 8.

Motsvarande värde för grannkommunerna: Sigtuna 0,5 · Håbo 0,5 · Uppsala 1,3 · Norrtälje 0,6.

Motsvarande värde för några andra förortskommuner till större städer i Svealand: Gnesta 0,9 · Nykvarn 0,6 · Forshaga 0,5 · Älvkarleby 0,3 · Kumla 0,2.

Studien utgår från en lista över i vilka postnummerområden som Svenska Journalistförbundets yrkesverksamma medlemmar är bosatta. Det är den bästa praktiskt möjliga definitionen av gruppen journalister som är tillgänglig.
Se även metodbeskrivningen.