Institutet för mediestudier, Norra Benickebrinken 2, 111 31 Stockholm, 08-656 78 30, info@mediestudier.se
Mediestudiers logotyp

Där bor journalisterna

Älvkarleby kommun

Det går 0,3 journalister på tusen invånare i Älvkarleby.

Det gör kommunen till den 209:e journalisttätaste kommunen i Sverige (av 290).

Stapeldiagram som visar kommunerna journalisttäthet. Älvkarleby kommer på plats 209. 1,4 Älvkarleby: 0,3
I hela riket går det 1,4 journalister på tusen invånare, men de flesta kommuner är inte i närheten av den siffran.

Det bor 3 journalister i Älvkarleby kommun. Om journalisterna var fördelade som svenskarna skulle den siffran ha varit 12. Här är alltså journalisterna underrepresenterade.

Alla journalister i Älvkarleby bor i utpräglade villaområden.

Den journalisttätaste kommunen i Uppsala län är Uppsala med 1,3 journalister per tusen invånare. Älvkarleby kommer på 6:e plats, av 8.

Motsvarande värde för grannkommunerna: Tierp 0,2 · Gävle 1,2.

Motsvarande värde för några andra förortskommuner till större städer i Svealand: Hammarö 1,1 · Trosa 1,0 · Gnesta 0,9 · Nykvarn 0,6 · Lekeberg 0,1.

Studien utgår från en lista över i vilka postnummerområden som Svenska Journalistförbundets yrkesverksamma medlemmar är bosatta. Det är den bästa praktiskt möjliga definitionen av gruppen journalister som är tillgänglig.
Se även metodbeskrivningen.