Institutet för mediestudier, Norra Benickebrinken 2, 111 31 Stockholm, 08-656 78 30, info@mediestudier.se
Mediestudiers logotyp

Där bor journalisterna

Håbo kommun

Det går 0,5 journalister på tusen invånare i Håbo.

Det gör kommunen till den 151:a journalisttätaste kommunen i Sverige (av 290).

Stapeldiagram som visar kommunerna journalisttäthet. Håbo kommer på plats 151. 1,4 Håbo: 0,5
I hela riket går det 1,4 journalister på tusen invånare, men de flesta kommuner är inte i närheten av den siffran.

Det bor 11 journalister i Håbo kommun. Om journalisterna var fördelade som svenskarna skulle den siffran ha varit 28. Här är alltså journalisterna underrepresenterade.

100 % Villaområden Lägenhetsområden Blandade områden

72 procent av journalisterna i Håbo bor i utpräglade villaområden, och övriga i mer blandade områden.

[dölj]

Kartan visar inte journalisterna exakta adress. Prickarna är i stället slumpvist utplacerade i de femsiffriga postnummerområden där det bor journalister. Eftersom postnummerområdena inte följer kommungränserna, kan enstaka journalister ha blivit placerade på fel sida om en kommungräns. Kartdata: Open Streetmap. Kartdesign av J++, baserad på Toner från Stamen.

Den journalisttätaste kommunen i Uppsala län är Uppsala med 1,3 journalister per tusen invånare. Håbo kommer på 4:e plats, av 8.

Motsvarande värde för grannkommunerna: Upplands-Bro 1,0 · Knivsta 1,1 · Sigtuna 0,5 · Uppsala 1,3 · Enköping 0,9.

Motsvarande värde för några andra förortskommuner till storstäderna i Svealand: Nacka 2,9 · Värmdö 2,0 · Järfälla 0,6 · Haninge 0,6 · Botkyrka 0,6.

Studien utgår från en lista över i vilka postnummerområden som Svenska Journalistförbundets yrkesverksamma medlemmar är bosatta. Det är den bästa praktiskt möjliga definitionen av gruppen journalister som är tillgänglig.
Se även metodbeskrivningen.