Institutet för mediestudier, Norra Benickebrinken 2, 111 31 Stockholm, 08-656 78 30, info@mediestudier.se
Mediestudiers logotyp

Där bor journalisterna

Sigtuna kommun

Det går 0,5 journalister på tusen invånare i Sigtuna.

Det gör kommunen till den 152:a journalisttätaste kommunen i Sverige (av 290).

Stapeldiagram som visar kommunerna journalisttäthet. Sigtuna kommer på plats 152. 1,4 Sigtuna: 0,5
I hela riket går det 1,4 journalister på tusen invånare, men de flesta kommuner är inte i närheten av den siffran.

Det bor 24 journalister i Sigtuna kommun. Om journalisterna var fördelade som svenskarna skulle den siffran ha varit 59. Här är alltså journalisterna underrepresenterade.

100 % Villaområden Lägenhetsområden Blandade områden

12 procent av journalisterna i Sigtuna bor i utpräglade villaområden.

37 procent av journalisterna i Sigtuna bor i områden med huvudsakligen flerbostadshus. Övriga bor i mer blandade områden.

[dölj]

Kartan visar inte journalisterna exakta adress. Prickarna är i stället slumpvist utplacerade i de femsiffriga postnummerområden där det bor journalister. Eftersom postnummerområdena inte följer kommungränserna, kan enstaka journalister ha blivit placerade på fel sida om en kommungräns. Kartdata: Open Streetmap. Kartdesign av J++, baserad på Toner från Stamen.

Den journalisttätaste kommunen i Stockholms län är Stockholm med 4,9 journalister per tusen invånare. Sigtuna kommer på 25:e plats, av 26.

Motsvarande värde för grannkommunerna: Upplands Väsby 0,5 · Upplands-Bro 1,0 · Vallentuna 1,0 · Knivsta 1,1 · Håbo 0,5 · Uppsala 1,3 · Norrtälje 0,6.

Motsvarande värde för några andra pendlingskommuner i Svealand: Strängnäs 0,9 · Norberg 0,7 · Hallsberg 0,4 · Heby 0,3 · Degerfors 0,2.

Studien utgår från en lista över i vilka postnummerområden som Svenska Journalistförbundets yrkesverksamma medlemmar är bosatta. Det är den bästa praktiskt möjliga definitionen av gruppen journalister som är tillgänglig.
Se även metodbeskrivningen.