Institutet för mediestudier, Norra Benickebrinken 2, 111 31 Stockholm, 08-656 78 30, info@mediestudier.se
Mediestudiers logotyp

Där bor journalisterna

Norrtälje kommun

Det går 0,6 journalister på tusen invånare i Norrtälje.

Det gör kommunen till den 124:e journalisttätaste kommunen i Sverige (av 290).

Stapeldiagram som visar kommunerna journalisttäthet. Norrtälje kommer på plats 124. 1,4 Norrtälje: 0,6
I hela riket går det 1,4 journalister på tusen invånare, men de flesta kommuner är inte i närheten av den siffran.

Det bor 36 journalister i Norrtälje kommun. Om journalisterna var fördelade som svenskarna skulle den siffran ha varit 78. Här är alltså journalisterna underrepresenterade.

100 % Villaområden Lägenhetsområden Blandade områden

50 procent av journalisterna i Norrtälje bor i utpräglade villaområden.

16 procent av journalisterna i Norrtälje bor i områden med huvudsakligen flerbostadshus. Övriga bor i mer blandade områden.

[dölj]

Kartan visar inte journalisterna exakta adress. Prickarna är i stället slumpvist utplacerade i de femsiffriga postnummerområden där det bor journalister. Eftersom postnummerområdena inte följer kommungränserna, kan enstaka journalister ha blivit placerade på fel sida om en kommungräns. Kartdata: Open Streetmap. Kartdesign av J++, baserad på Toner från Stamen.

Den journalisttätaste kommunen i Stockholms län är Stockholm med 4,9 journalister per tusen invånare. Norrtälje kommer på 19:e plats, av 26.

Motsvarande värde för grannkommunerna: Östhammar 0,5 · Vallentuna 1,0 · Knivsta 1,1 · Sigtuna 0,5 · Uppsala 1,3 · Österåker 0,9.

Motsvarande värde för några andra turism- och besöksnäringskommuner i Svealand: Rättvik 0,9 · Malung-Sälen 0,9 · Älvdalen 0,1.

Studien utgår från en lista över i vilka postnummerområden som Svenska Journalistförbundets yrkesverksamma medlemmar är bosatta. Det är den bästa praktiskt möjliga definitionen av gruppen journalister som är tillgänglig.
Se även metodbeskrivningen.