Institutet för mediestudier, Norra Benickebrinken 2, 111 31 Stockholm, 08-656 78 30, info@mediestudier.se
Mediestudiers logotyp

Där bor journalisterna

Sundbybergs kommun

Det går 1,8 journalister på tusen invånare i Sundbyberg.

Det gör kommunen till den 11:e journalisttätaste kommunen i Sverige (av 290).

Stapeldiagram som visar kommunerna journalisttäthet. Sundbyberg kommer på plats 11. 1,4 Sundbyberg: 1,8
I hela riket går det 1,4 journalister på tusen invånare, men de flesta kommuner är inte i närheten av den siffran.

Det bor 79 journalister i Sundbybergs kommun. Om journalisterna var fördelade som svenskarna skulle den siffran ha varit 59. Här är alltså journalisterna överrepresenterade.

100 % Villaområden Lägenhetsområden Blandade områden

3 procent av journalisterna i Sundbyberg bor i utpräglade villaområden.

86 procent av journalisterna i Sundbyberg bor i områden med huvudsakligen flerbostadshus. Övriga bor i mer blandade områden.

[dölj]

Kartan visar inte journalisterna exakta adress. Prickarna är i stället slumpvist utplacerade i de femsiffriga postnummerområden där det bor journalister. Eftersom postnummerområdena inte följer kommungränserna, kan enstaka journalister ha blivit placerade på fel sida om en kommungräns. Kartdata: Open Streetmap. Kartdesign av J++, baserad på Toner från Stamen.

Den journalisttätaste kommunen i Stockholms län är Stockholm med 4,9 journalister per tusen invånare. Sundbyberg kommer på 7:e plats, av 26.

Motsvarande värde för grannkommunerna: Sollentuna 1,2 · Stockholm 4,9 · Solna 3,3.

Motsvarande värde för några andra förortskommuner till storstäderna i Svealand: Nacka 2,9 · Värmdö 2,0 · Huddinge 1,2 · Haninge 0,6 · Botkyrka 0,6.

Studien utgår från en lista över i vilka postnummerområden som Svenska Journalistförbundets yrkesverksamma medlemmar är bosatta. Det är den bästa praktiskt möjliga definitionen av gruppen journalister som är tillgänglig.
Se även metodbeskrivningen.