Institutet för mediestudier, Norra Benickebrinken 2, 111 31 Stockholm, 08-656 78 30, info@mediestudier.se
Mediestudiers logotyp

Där bor journalisterna

Södertälje kommun

Det går 0,6 journalister på tusen invånare i Södertälje.

Det gör kommunen till den 148:e journalisttätaste kommunen i Sverige (av 290).

Stapeldiagram som visar kommunerna journalisttäthet. Södertälje kommer på plats 148. 1,4 Södertälje: 0,6
I hela riket går det 1,4 journalister på tusen invånare, men de flesta kommuner är inte i närheten av den siffran.

Det bor 51 journalister i Södertälje kommun. Om journalisterna var fördelade som svenskarna skulle den siffran ha varit 125. Här är alltså journalisterna underrepresenterade.

100 % Villaområden Lägenhetsområden Blandade områden

31 procent av journalisterna i Södertälje bor i utpräglade villaområden.

37 procent av journalisterna i Södertälje bor i områden med huvudsakligen flerbostadshus. Övriga bor i mer blandade områden.

[dölj]

Kartan visar inte journalisterna exakta adress. Prickarna är i stället slumpvist utplacerade i de femsiffriga postnummerområden där det bor journalister. Eftersom postnummerområdena inte följer kommungränserna, kan enstaka journalister ha blivit placerade på fel sida om en kommungräns. Kartdata: Open Streetmap. Kartdesign av J++, baserad på Toner från Stamen.

Den journalisttätaste kommunen i Stockholms län är Stockholm med 4,9 journalister per tusen invånare. Södertälje kommer på 24:e plats, av 26.

Motsvarande värde för grannkommunerna: Trosa 1,0 · Nykvarn 0,6 · Botkyrka 0,6 · Salem 0,7 · Gnesta 0,9.

Motsvarande värde för några andra större städer i Svealand: Falun 2,2 · Uppsala 1,3 · Västerås 0,9 · Nyköping 0,9 · Eskilstuna 0,9.

Studien utgår från en lista över i vilka postnummerområden som Svenska Journalistförbundets yrkesverksamma medlemmar är bosatta. Det är den bästa praktiskt möjliga definitionen av gruppen journalister som är tillgänglig.
Se även metodbeskrivningen.