Institutet för mediestudier, Norra Benickebrinken 2, 111 31 Stockholm, 08-656 78 30, info@mediestudier.se
Mediestudiers logotyp

Där bor journalisterna

Täby kommun

Det går 1,3 journalister på tusen invånare i Täby.

Det gör kommunen till den 27:e journalisttätaste kommunen i Sverige (av 290).

Stapeldiagram som visar kommunerna journalisttäthet. Täby kommer på plats 27. 1,4 Täby: 1,3
I hela riket går det 1,4 journalister på tusen invånare, men de flesta kommuner är inte i närheten av den siffran.

Det bor 85 journalister i Täby kommun. Om journalisterna var fördelade som svenskarna skulle den siffran ha varit 91. Här är alltså journalisterna ganska ”normalt” representerade.

100 % Villaområden Lägenhetsområden Blandade områden

62 procent av journalisterna i Täby bor i utpräglade villaområden.

11 procent av journalisterna i Täby bor i områden med huvudsakligen flerbostadshus. Övriga bor i mer blandade områden.

[dölj]

Kartan visar inte journalisterna exakta adress. Prickarna är i stället slumpvist utplacerade i de femsiffriga postnummerområden där det bor journalister. Eftersom postnummerområdena inte följer kommungränserna, kan enstaka journalister ha blivit placerade på fel sida om en kommungräns. Kartdata: Open Streetmap. Kartdesign av J++, baserad på Toner från Stamen.

Den journalisttätaste kommunen i Stockholms län är Stockholm med 4,9 journalister per tusen invånare. Täby kommer på 10:e plats, av 26.

Motsvarande värde för grannkommunerna: Upplands Väsby 0,5 · Sollentuna 1,2 · Vallentuna 1,0 · Österåker 0,9 · Danderyd 1,4.

Motsvarande värde för några andra förortskommuner till storstäderna i Svealand: Solna 3,3 · Lidingö 2,7 · Tyresö 1,2 · Nynäshamn 1,1 · Botkyrka 0,6.

Studien utgår från en lista över i vilka postnummerområden som Svenska Journalistförbundets yrkesverksamma medlemmar är bosatta. Det är den bästa praktiskt möjliga definitionen av gruppen journalister som är tillgänglig.
Se även metodbeskrivningen.