Institutet för mediestudier, Norra Benickebrinken 2, 111 31 Stockholm, 08-656 78 30, info@mediestudier.se
Mediestudiers logotyp

Där bor journalisterna

Nykvarns kommun

Det går 0,6 journalister på tusen invånare i Nykvarn.

Det gör kommunen till den 127:e journalisttätaste kommunen i Sverige (av 290).

Stapeldiagram som visar kommunerna journalisttäthet. Nykvarn kommer på plats 127. 1,4 Nykvarn: 0,6
I hela riket går det 1,4 journalister på tusen invånare, men de flesta kommuner är inte i närheten av den siffran.

Det bor 6 journalister i Nykvarns kommun. Om journalisterna var fördelade som svenskarna skulle den siffran ha varit 13. Här är alltså journalisterna underrepresenterade.

3 av journalisterna i Nykvarn bor i utpräglade villaområden, och övriga i mer blandade områden.

[dölj]

Kartan visar inte journalisterna exakta adress. Prickarna är i stället slumpvist utplacerade i de femsiffriga postnummerområden där det bor journalister. Eftersom postnummerområdena inte följer kommungränserna, kan enstaka journalister ha blivit placerade på fel sida om en kommungräns. Kartdata: Open Streetmap. Kartdesign av J++, baserad på Toner från Stamen.

Den journalisttätaste kommunen i Stockholms län är Stockholm med 4,9 journalister per tusen invånare. Nykvarn kommer på 21:a plats, av 26.

Motsvarande värde för grannkommunerna: Strängnäs 0,9 · Södertälje 0,6 · Gnesta 0,9.

Motsvarande värde för några andra förortskommuner till större städer i Svealand: Hammarö 1,1 · Trosa 1,0 · Kil 0,4 · Älvkarleby 0,3 · Lekeberg 0,1.

Studien utgår från en lista över i vilka postnummerområden som Svenska Journalistförbundets yrkesverksamma medlemmar är bosatta. Det är den bästa praktiskt möjliga definitionen av gruppen journalister som är tillgänglig.
Se även metodbeskrivningen.